Default Header Image

Despre

Comitetul de etică a cercetării a fost creat prin Decizia Senatului nr. 6/1  din 30 august 2010, în conformitate cu prevederile Legislației naționale cu privire la desfășurarea cercetării  biomedicale. Obiectivul primar al Comitetului este protejarea drepturilor, demnităţii, securităţii şi stării de bine a participanţilor la cercetare. Pentru realizarea acestui deziderat, Comitetul evaluează aspectele etice ale proiectelor de cercetare preconizate în cadrul Universităţii sau/şi în colaborare cu instituţiile științifice naţionale şi internaţionale; monitorizează proiectele de cercetare în curs de derulare; consultă cercetătorii și participanții la cercetare referitor la aspectele etice ale investigației.

 

Componența comitetului:

 • Președintele Comitetului de Etică a Cercetării:

Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

 • Vice-președintele Comitetului de Etică a Cercetării:

Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

 • Secretar al Comitetului de Etică a Cercetării:

Cernei Svetlana.

Membrii comitetului : 

 • Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, șef catedră, Catedra de tehnologia medicamentelor.
 • Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef disciplină, Disciplina de reumatologie și nefrologie, Departamentul Medicină Internă.
 • Caproș Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de sinteze clinice, Departamentul Medicină Internă, șef adjunct Departamentul Știință.
 • Uncuța Diana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șef catedră Catedra de propedeutică stomatologică "Pavel Godoroja".
 • Chesov Ion, asistent universitar, Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 "Valeriu Ghereg".
 • Soroceanu Ala, doctor în științe medicale, asistent universitar, Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă.
 • Victor Vovc, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră, Catedra de fiziologie a omului și biofizică.
 • Guțu Luminița, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de epidemiologie.
 • Parii Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, șef laborator, laboratorul de evaluare preclinică și clinică a medicamentului.