Default Header Image

Despre Comitet

 Comitetul de etică a cercetării a fost creat prin Decizia Senatului nr. 6/1  din 30 august 2010 în conformitate cu prevederile Legislației naționale cu privire la desfășurarea cercetării  biomedicale. Obiectivul primar al Comitetului este  protejarea drepturilor, demnităţii, securităţii şi stării de bine a participanţilor la cercetare. Pentru realizarea acestui deziderat Comitetul evaluează aspectelor etice ale proiectelor de cercetare  preconizate spre desfăşurare în cadrul Universităţii sau/şi în colaborare cu instituţiile științifice naţionale şi internaţionale; monitorizează proiectelor de cercetare în curs de derulare; consultă cercetătorii și participanții la cercetare referitor la aspectele etice ale investigației.

 

Componența comitetului:

 • Președintele Comitetului de Etică a Cercetării:

Vovc Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

 • Vice-președintele Comitetului de Etică a Cercetării:

Parii Sergiudoctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

 • Secretar al Comitetului de Etică a Cercetării:

Cernei Svetlana.

 

Membrii comitetului : 

 • Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef disciplină, Disciplina  de reumatologie și nefrologie, Departamentul Medicină Internă.

 • Caproș Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de sinteze clinice, Departamentul Medicină Internă, șef adjunct Departamentul Știință.

 • Uncuța Diana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șef catedră, Catedra de propedeutică stomatologică “Pavel Godoroja”.

 • Cobeț Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră, Catedra de fiziologie și fiziopatologia clinică.

 • Casian Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de chirurgie generală – semiologie nr. 2

 • Țurcan Svetlanadoctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, Disciplina de gastroenterologie.

 • Hadjiu Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul pediatrie.

 • Chesov Ion, asistent universitar, Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 “Valeriu Ghereg”.

 • Guțu Luminița, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de epidemiologie.