Contacte

Adresa: MD 2004, Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, USMF „Nicolae Testemiţanu”

Bl. Central, bir. 120;

Etajul I al Blocului didactic central (aripa dreaptă)

Tel: (+37322) 205-383;

E-mail: comitetetica@usmf.md